[gem_fullwidth gradient_backgound=”1″ gradient_backgound_from=”#9e9e9e” gradient_backgound_to=”#ffffff”][gem_divider margin_top=”150″][/gem_fullwidth][gem_divider margin_top=”50″]

POLITYKA PRYWATNOŚCI ARENA BY REALITY UNIT

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo wyjaśnienie zasad i zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, opis przysługujących Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora przetwarzanych danych osobowych.

Liczymy, że w dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Gdyby jednak mieli Państwo dalsze wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych osobowych – zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie listownie lub w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres: RODO@realityunit.one

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych. W przypadku naszego serwisu i danych pozyskanych za jego pośrednictwem administratorem jest REALITY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 14/2, 20-704 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000824344, posiadająca numer REGON: 385335713 oraz NIP: 7123398021, kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 PLN (opłacony w całości).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych i czy przekazanie nam danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Pełen tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć m.in. tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/404/224

Prosimy mieć na uwadze, że za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zakres gromadzonych przez nas danych osobowych zależeć będzie od rodzaju prowadzonej współpracy – w każdym przypadku staramy się jednak pobierać tylko te dane, które są nam niezbędne do wykonania określonej usługi, czy też umowy. Jednocześnie zastrzegamy, że Państwa dane osobowe zawsze będziemy przetwarzać w oparciu o co najmniej jedną z podstaw przetwarzania wskazanych w RODO.

Jeżeli zdecydują się Państwo skierować do nas zapytanie dot. nawiązania współpracy (w tym zwłaszcza jeżeli są Państwo zainteresowani organizowanymi przez nas szkoleniami), to zakres przetwarzanych przez nas w tym celu danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane te przekazują nam Państwo dobrowolnie, ale ich nieprzekazanie (lub przekazanie danych błędnych) może uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na skierowane pytanie. Pozyskane dane osobowe przetwarzać będziemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Oznacza to, że Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w celu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, prowadzenia stosownej korespondencji w tej sprawie i końcowo realizacji działań marketingowych (marketing bezpośredni), tj. w celu skierowania stosownej oferty handlowej dotyczącej w szczególności organizowanych przez nas szkoleń i kursów. Nie zakładamy, by przekazane nam dane osobowe miały być przez nas wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach.

Dla samego korzystania z prowadzonej przez nas strony WWW ujawnienie danych osobowych nie jest konieczne.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych udostępnionych nam w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami. W każdym jednak przypadku dbamy o to, by okres przetwarzania przez nas danych osobowych był powiązany z właściwą podstawą prawną i w żadnym przypadku nie mógł zostać uznany za nadmierny.

Jako, że w przypadku naszego serwisu pozyskujemy dane, które następnie przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes – dane te przetwarzać będziemy najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (co może nastąpić w każdym czasie).

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Obowiązujące przepisy dają wiele praw wszystkim osobom, których dane są przetwarzane. Prawa te to w szczególności: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych (w przypadkach określonych w RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Oczywiście mają Państwo także prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, co opisano powyżej) oraz prawo do cofnięcia zgody (gdy Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania danych, czego obecnie jednak nie zakładamy).

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw – prosimy o przesłanie do nas wiadomości.

Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

W sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację a postaramy się natychmiast usunąć stwierdzone uchybienie.

Prosimy pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto ma dostęp do Państwa danych i gdzie te dane będą przetwarzane

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Działań takich nie będziemy również prowadzić w przyszłości. Jedyną sytuacją udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych jest ta, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany przepisami prawa (np. o przekazanie danych wnioskują upoważnione organy państwa).

Możliwe jest natomiast powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi. Wiąże się to np. z przechowywaniem Państwa danych osobowych na zewnętrznych serwerach. Zastrzegamy, że powierzenie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim każdorazowo odbywać się będzie w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane, co do zasady, przetwarzane będą przez nas i naszych subprocesorów na terytorium Polski. Jednak część spośród naszych dostawców branży IT o globalnym zasięgu (np. Google LLC, MailChimp) ma siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z czym, z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google Analytics oraz Mailchimp, dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są w treści polityki prywatności Google dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, a w przypadku Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/.

Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty, którym przekazujemy Państwa dane, spełniały wysokie standardy w zakresie ich ochrony, w tym stosowały środki organizacyjne i techniczne, jakich wymaga RODO.

Pliki Cookies

Informujemy też, że w czasie korzystania ze strony internetowej w Państwa urządzeniu końcowym zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane Cookies. Pliki Cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej, a urządzeniem końcowym;
optymalizacji korzystania ze strony internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym;
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;
wyświetlania na urządzeniu końcowym treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, mogą Państwo wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o pliki Cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Serwisy, z których korzystamy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies, które wykorzystujemy, służą jedynie do celów analitycznych i nie służą do tzw. profilowania, w tym w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Dodatkowo będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, czy sposobu kontaktu z nami.

[gem_divider margin_top=”200″]